Zamkowy – Racibórz

Browar Zamkowy - Racibórz
Stan na2018-04-27
KrajPolska flaga Polska
Rodzaj browaruRegionalny
Adresul. Zamkowa 1
47-400 Racibórz
Rok założenia1567
Strona wwwbrowar-raciborz.pl
Facebook fanpageBrowar Racibórz
Przetestowane piwaSprawdź
Info z oficjalnej strony:"Pierwsze wiadomości o piwowarstwie raciborskim znajdujemy w pouczeniu prawnym z 1293r. o kompetencjach radnych i ławników oraz wójta książęcego, udzielonym księciu i miastu. Od lokacji miasta mieszczanie w Raciborzu mieli przywilej warzenia piwa. Przywilej piwowarstwa był najważniejszym źródłem dochodów mieszczaństwa raciborskiego. Wówczas nie warzono piwa cały rok, tylko od jesieni do wiosny. W ciepłej porze, od czerwca do września, słód dawał kwaśną brzeczkę, poza tym latem trudno było dłużej przechowywać piwo. Najlepszy słód powstawał wiosną i jesienią, najlepsze piwa produkowano w marcu. Pierwsze stulecie piwowarstwa raciborskiego ilustruje jeszcze kilka przekazów.
W 1307r. ławnikiem miejskim był Henryk słodownik, co świadczyć może o pozycji ówczesnego piwowarstwa.
W 1318r. wszystkie domy mieszczańskie posiadały prawo warzenia piwa.
W 1381r. koło miasta w Proszowcu istniała plantacja chmielu.

Pierwsza wzmianka o browarze książęcym przy zamku w Raciborzu na Ostrogu pochodzi z 1567 roku.
I tę datę przyjmuje się jako datę powstania browaru choć w istocie browar jest na pewno starszy, ponieważ w roku 1559 założono Karczmę Zamkową, a piwo było dostarczane najpewniej z browaru książęcego.
W wieku XVI w Raciborzu było 155 „domów piwnych” czyli domów upoważnionych do piwowarstwa.

Raciborski Urbacz z roku 1567 notował w mieście dwóch piwowarów: Sicha i Mateusza. Ilość warów w ciągu roku była duża i wynosiła około 500.
Browar zamkowy posiadał dwa sklepione składy piwa w piwnicach zamku.
Browar od samego momentu powstania był browarem jak na te czasy bardzo dużym, o czym świadczy wielkość warki piwa, a było to 4130 litrów.

Złote czasy dla browaru zaczęły się w wieku XVIII - w tym czasie browar bardzo się rozbudował i zaopatrywał w piwo karczmy z terenu Śląska i Czech.

W wieku XIX browar kilkakrotnie został przebudowany i modernizowany. Powstały: nowoczesna warzelnia, maszynownia, kotłownia, chłodnia, suszarnia słodu, leżakownia i skład piwa.
Od 1898 roku piwo warzono pod kierunkiem piwowara Kauffmana. Było to piwo pilzneńskie. Sprzedawano je w rejonach: raciborskim, głubczyckim, kozielskim, rybnickim, hulczyńskim, gliwickim, a nawet docierało do Wrocławia.
O jakości raciborskiego piwa decydowały: staranna uprawa, zbiór i czyszczenie jęczmienia w majątkach książęcych, znakomita woda dostarczana drewnianym rurociągiem z źródeł Obora i wysokiej jakości chmiel sprowadzany z Hallertau w Bawarii lub czeskich Sudetach.

Po wielkim pożarze w 1859r. uruchomiono nowy Browar zamkowy na terenie północno-zachodniego skrzydła spalonego zamku. Zakład został zmodernizowany w 1896 -1897r.
Nowy Browar ruszył z załogą 55 osób w 1898r. a następnego roku zaczęto produkcję piwa. Raciborski pilzner zamkowy zdobywał latami coraz większe obszary, gdzie cieszył się wielkim uznaniem.

Rozkwit browaru zamkowego przerwał wybuch I wojny światowej.
Lepsze czasy dla browaru nastały dopiero w latach 30 XX wieku.
Po zakończeniu II wojny światowej browar mimo poważnych zniszczeń szybko rozpoczął produkcję piwa i od 15 września 1945 roku zaczął sprzedawać piwo.

Następnie losy browaru toczyły się różnie, raz było lepiej raz gorzej. Lata 90-te były dla browaru trudne. Sprzedaż systematycznie malała.
Ale prawdziwym nieszczęściem dla browaru była powódź w 1997r., kiedy to woda zalała piwnice w których leżakowało i fermentowało piwo. Straty były ogromne, a browar przez 6 miesięcy nie produkował piwa.
Następny przestój w produkcji piwa, już paroletni, był w latach 1999-2005r.
W roku 2005 nastąpiło ponowne uruchomienie browaru. Browar przeszedł poważną modernizację, uruchomiono nową warzelnię i rozlewnię piwa do butelek.

W październiku 2009r. Browar wstrzymał produkcję piwa.
W maju 2010r. wznowiono produkcję piwa w firmie Browar Zamkowy Sp.z o.o. i od tego momentu następowała dalsza modernizacja browaru. Zakupiono zbiornik do dwutlenku węgla i w 2012-2013r. wymieniono praktycznie wszystkie urządzenia na rozlewni piwa butelkowego."

http://browar-raciborz.pl/historia-browaru,1104.html